در حال نمایش 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

لوله شش متری پلی اتیلن جوشی (PE100,PN6) پلی ران

141,240 تومان3,283,470 تومان
 • دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار

 • مقاوم در برابر فرسودگی

 • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

 • کیفیت بالا

 • آب بندی کامل

موفه بلند پلی اتیلن جوشی (PE100,PN6) پلی ران

66,080 تومان1,435,304 تومان
 • دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار

 • مقاوم در برابر فرسودگی

 • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

 • کیفیت بالا

 • آب بندی کامل

لوله سه متری پلی اتیلن جوشی (PE100,PN6) پلی ران

70,620 تومان683,682 تومان
 • دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار

 • مقاوم در برابر فرسودگی

 • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

 • کیفیت بالا

 • آب بندی کامل

سه راه 45 درجه پلی اتیلن جوشی (PE100,PN6) پلی ران

23,120 تومان333,390 تومان
 • دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار

 • مقاوم در برابر فرسودگی

 • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

 • کیفیت بالا

 • آب بندی کامل

سه راه تبدیل 45 درجه پلی اتیلن جوشی (PE100,PN6) پلی ران

30,430 تومان295,006 تومان
 • دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار

 • مقاوم در برابر فرسودگی

 • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

 • کیفیت بالا

 • آب بندی کامل

موفه کوتاه پلی اتیلن جوشی (PE100,PN6) پلی ران

35,116 تومان250,114 تومان
 • دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار

 • مقاوم در برابر فرسودگی

 • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

 • کیفیت بالا

 • آب بندی کامل

سه راه 90 درجه پلی اتیلن جوشی (PE100,PN6) پلی ران

17,639 تومان209,891 تومان
 • دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار

 • مقاوم در برابر فرسودگی

 • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

 • کیفیت بالا

 • آب بندی کامل

سه راه تبدیل 90 درجه پلی اتیلن جوشی (PE100,PN6) پلی ران

24,386 تومان200,365 تومان
 • دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار

 • مقاوم در برابر فرسودگی

 • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

 • کیفیت بالا

 • آب بندی کامل

چهار راه پلی اتیلن جوشی (PE100,PN6) پلی ران

50,391 تومان183,081 تومان
 • دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار

 • مقاوم در برابر فرسودگی

 • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

 • کیفیت بالا

 • آب بندی کامل

زانو 90 درجه پلی اتیلن جوشی (PE100,PN6) پلی ران

6,024 تومان181,665 تومان
 • دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار

 • مقاوم در برابر فرسودگی

 • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

 • کیفیت بالا

 • آب بندی کامل

زانو 45 درجه پلی اتیلن جوشی (PE100,PN6) پلی ران

8,792 تومان135,674 تومان
 • مقاومت بسیار بالا در برابر فشار

 • مقاوم در برابر فرسودگی

 • قیمت مناسب

 • کیفیت بالا

 • آب بندی کامل

موفه رابط پلی اتیلن جوشی (PE100,PN6) پلی ران

55,286 تومان
 • دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار

 • مقاوم در برابر فرسودگی

 • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

 • کیفیت بالا

 • آب بندی کامل

تبدیل پلی اتیلن جوشی (PE100,PN6) پلی ران

10,496 تومان53,988 تومان
 • دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار

 • مقاوم در برابر فرسودگی

 • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

 • کیفیت بالا

 • آب بندی کامل